Dr. med. (CZ) Martin Chvátal, Zürcherstrasse 92, 8406 Winterthur, Tel.: 079 258 36 52

Hekim Muayenesi MD Martin Chvátal, Pratisyen Hekim. Aile Hekimi.

Hekim profili:

Randevulu görüşme

Ev ziyareti (hastanın kendi ikâmet yerinde ziyaret edilmesi)

Ev hekimliğim kapsamında aşağıda belirtilen konularda ve alanlarda özverili hizmetler sunmaktayım:

Çocuklara ve gençlere yönelik tedavi. (İsviçre’de bulunan saygın bir pediatrik muayenede tıbbi asistan eğitimi bölümünden mezun).


Trafik Tıbbi Muayene Seviye 2: Kamyon, Otobüs, Taksi, Uber


Psikiyatrik ve psikosomatik tedavi (başlangıç tedavisi), bağımlılık hastalığına yönelik danışma. Hastalık değerlendirmeleri ve delegasyon ile müteakip muamele uygulamaları. Psikiyatriste sevk. Hastane yatışında danışma ve yönlendirme. Almanya’da bulunan ve tamamlayıcı eğitim sunan tanınmış bir yerde asistan hekim olarak akut psikiyatrik tedavilerinde klinik deneyim.


Ruh sağlığı açısından tedaviye ihtiyaç duyanlar ve zihinsel ile fiziksel olarak engelli olan hastalar. Başta fiziksel engele sahip olan kişiler için ev ziyaretleri düzenlenmektedir (ikamet adresinde veya bakımevinde). Muayenehane girişinde bir merdiven bulunmaktadır; asansör yoktur (bariyersiz değildir).


Küçük cerrahi ve sertleşen bant uygulamaları (alçı/destek).

Ön tedaviler konusunda danışma, aşılar.

Hareket terapisi, psikoterapi, ergoterapi, beslenme, konuşma, okuma veya yazma güçlüğü terapisi danışmanlığı.


Antropozofik tedavi ve danışma. Ritmik masaj ve düzen ile tedavi sürecinin bağımsız çalışan terapistlere iletilmesi.

Özel etik ve ideolojik nedenlerden dolayı aşağıda belirtilen bazı tedavi ve uygulamaları uygulamadığım konusunda lütfen anlayışlı olmanızı diliyorum. Hormonal kontraseptifler, kürtaj, ölümle (intiharla) sonuçlanabilecek her türlü uygulama.

SonoGraphie SGUM (Tıpta Ultrasyon Kullanımına Yönelik İsviçre Topluluğu) yeterlilik belgesi

Üyelikler: İsviçre ev hekimleri, İsviçreli hekimler birliği FMH, Zürih kantonu hekimler birliği AGZ

Muayenehane donanımı:

Hekim muayenesinde kapsamlı laboratuar:

Kan sayımı, enflamasyon parametresi, elektrolit, kan şekeri, enzim, kalp enzimi, renal atılım parametresi, idrar analizleri ve tahlilleri.

Planlananlar Hepatit C teşhisi durumunda enfeksiyon uygulaması (ağız mukozası alma), HIV (kılcal damar kanından – parmak ucundan kan alma)

12 kanallı EKG

Spirometri


Başta batın ve tiroid bölgeleri olmak üzere emar uygulamaları.

Ancak, emar cihazı daha sonra getirilecektir.


*MD (Prag'daki Charles Üniversitesi)